فرش ملل کد C504

1,175,000 تومان9,400,000 تومان

  • ۱۲ متری
  • ۴ متری ( ۱/۵ در ۲/۲۵ )
  • ۶ متری
  • ۹ متری
  • عرض ۱ متر در طول ۱/۵ متر
  • عرض ۱ متر در طول 2 متر
  • عرض ۱ متر در طول 3 متر
  • عرض ۱ متر در طول 4 متر
صاف