فرش شگی فلوکاتی یاسی

160,000 تومان4,560,000 تومان

  • ۱/۲۰ در ۱/۸۰
  • ۱۲ متری
  • ۴ متری ( ۱/۵ در ۲/۲۵ )
  • ۶ متری
  • ۹ متری
  • پادری
  • دایره قطر ۱ متر
  • دایره قطر ۱/۵ متر
  • دایره قطر ۲ متر
  • عرض ۱ متر در طول ۱/۵ متر
پاک کردن