فرش شگی سه بعدی طوسی (دودی) – بزرگمهر

275,000 تومان7,440,000 تومان